đăng ký tuyển sinh online

Điền đầy đủ thông tin và đính kèm 1 clip dự thi

1. VIDEO DỰ THI

Click or drag a file to this area to upload.

2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

//

Tôi chấp nhận cung cấp cho chương trình đồng nghĩa với việc thí sinh đồng ý cho nhà sản xuất bản quyền sử dụng trên các hệ thống truyền thông – phát sóng của chương trình VIETNAM IDOL 2023

Nhấn "Đăng Ký" để nhận số báo danh và những thông tin cần thiết từ Ban Tổ Chức

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công Tuyển sinh ONLINE của Vietnam Idol 2023

Số báo danh của bạn là

Nhà Sản xuất sẽ liên hệ với bạn sớm để xác nhận thông tin.
Xin cảm ơn và chúc bạn may mắn

Tuyển Sinh Trực Tiếp:
Từ 1/5/2023 Đến 15/6/2023
(Dự Kiến Tổ Chức Tại Thành Phố Hồ Chí Mình Và Hà Nội)

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công Tuyển sinh ONLINE của Vietnam Idol 2023

Số báo danh của bạn là

Nhà Sản xuất sẽ liên hệ với bạn sớm để xác nhận thông tin.
Xin cảm ơn và chúc bạn may mắn

Tuyển Sinh Trực Tiếp:
Từ 1/5/2023 Đến 15/6/2023
(Dự Kiến Tổ Chức Tại Thành Phố Hồ Chí Mình Và Hà Nội)